Välkommen till Marczak Communications

En liten kommunikationsbyrå med stor kapacitet

Vi hjälper er att nå era mål med content som gör skillnad, helt utifrån era specifika behov och förutsättningar. Antingen kapar vi en tillfällig arbetstopp, gör ett enstaka projekt eller så blir vi er långsiktiga partner inom kommunikation – från strategisk planering till produktion och uppföljning. Oavsett vill vi jobba flexibelt och baserat på de insikter som genereras längs vägen, för bästa möjliga effekt.

Har ni koll på era övergripande mål? Bra. Då kan vi ta fram en kommunikationsplan och innehållsstrategi som hjälper er hitta rätt riktning i kommunikationen.

Med rötter i journalistiken och storytelling som verktyg sätter vi ord på er verksamhet med målgruppsanpassade texter som gör jobbet.

Oavsett om ni vill stärka ert varumärke, rekrytera eller driva försäljning är rörligt content det som engagerar allra mest. Vi kan filmproduktion från ax till limpa.

Ni kanske redan vet vad ni vill kommunicera och till vem, men inte hur. Vi älskar ordet hur och kan hjälpa er att hitta rätt format, tonalitet och paketering.

519135861

Skogskyrkogården 100 år, film för Stockholm Stad

När Skogskyrkogården, som är ett av Unescos världsarv, fyllde 100 år fick MZK uppdraget att producera hyllningsfilmen. Den visas på Stockholms stads webbplats och i anslutning till en utställning ute på Skogskyrkogården.

Skål! Ölfilmer för Sveriges Bryggerier

På uppdrag av Sveriges Bryggerier och Kunskapskraft och Media producerade vi tre filmer i syfte att sprida kunskap och väcka intresse för bryggeribranschen. Vi besökte tre bryggare som visar ölbryggning som hantverk. Filmerna sågs av omkring 350 000 personer på sociala medier sommaren 2022. 

Nordlos hållbarhetsredovisning

MZK producerar och projektleder IT-företaget Nordlos hållbarhetsredovisning sedan flera år. Ett gediget arbete där vi står för koncept, projektledning, textproduktion, formgivning och korrektur i tätt samarbete med Nordlo. Redovisningen produceras på tre språk och är ett lika viktigt verktyg externt som internt. 

Programserie för Botkyrkabyggen

Under hösten 2022 tog vi på MZK fram en programserie om trygghet i tätt samarbete med Botkyrkabyggen. "Uppdrag allmännytta" består av fyra program som lyfter perspektiv och goda exempel. Samtal i studion varvas med inslag från Botkyrkas bostadsområden och intervjuer med internationella experter på länk. 

Dokumentärfilm

I den egna verksamheten Marczak Film producerar Emil dokumentärer och serier som pitchas till tv-kanaler och streamingtjänster. I december 2021 hade dokumentären Frivillig vid fronten premiär på SVT. En dokumentär där Emil tillsammans med Lars Lyrefelt har följt två svenska frivilligsoldater, Soran och Tony, som har rest till den livsfarliga frontlinjen i norra Irak för att bekämpa IS. Egenproducerade ”Walking with the tall whites”, baserad på bokserien "Millennial hospitality” av Charles James Hall, bl a på Amazon Prime har haft två miljoner unika strömningar. I ”Baltic Anomaly” följer vi Ocean X Team på deras upptäckaräventyr till allt från Karibiska havet till Östersjöns botten.

Moderator och event

MZK producerar även fysiska event och livestreamingar. Från vårt gårdshus har vi sänt allt från interna ledarkonferenser till studioprogram. Vi har även livesänt Änglamarkspriset, Hemvärnets konferenser ute i fält, digitalt öppet hus från brandstationer och producerat Rikshems interna tvådagarskonferens för 300 personer. Dessutom hjälper vi tidningen Chef och Breakit att programsätta Chefdagen respektive Scaleup Day. Vi gör även moderator-uppdrag.

Min väg till förskolan: filmer för Sefif genom KKM

På uppdrag av Kunskapskraft och Media, KKM, producerade MZK tre filmer för Sefif i syfte att attrahera nyanlända, och andra som står utanför arbetsmarknaden, att söka sig till arbete inom förskolan. I filmerna får vi möta tre kvinnor med ursprung från tre olika länder. De berättar om hur det är att arbeta i den svenska förskolan och om sin väg dit. Filmerna är textade på flera språk och är en del av utbildningsplattformen och kampanjen ”Vägen till förskolan” som Sefif lanserade 2022.

Kundtidning och årsredovisning för Huge

MZK är Huge Bostäders kommunikationsbyrå, vilket betyder att vi löpande stöttar med olika typer av kommunikationsinsatser. Återkommande är kundtidningen Värden, års- och hållbarhetsredovisning, film, kampanjer till sociala medier, textproduktion och webbpublicering.