Aktuellt hos oss

 

Läs mer och ladda ner vårt erbjudande

Och så var det dags igen. Knappt har styrelsen signerat förra årets års- och hållbarhetsredovisning innan nästa produktion ska dras igång.

Årsredovisningen kan vara tungrodd, hur bra process ni än har. Vi har hjälpt ett flertal företag, antingen med hela produktionen från strategisk workshop till slutleverans, eller med enskilda insatser i processen som projektledning eller textproduktion. Vi gillar utmaningen som årsredovisning innebär.

Vi har erfarenhet från strategisk hållbarhetskommunikation och samarbetar med hållbarhetsbyråer för arbete med väsentlighetsanalys, GRI-rapportering med mera. Vi är vana vid omfattande korrekturhantering i exempelvis CtrlPrint. Lämna projektledningen av produktionen till oss så är ni garanterat i trygga händer.