Vi erbjuder
  • Webbtexter
  • Pressmeddelanden
  • Copy till annonser i sociala kanaler
  • Vd-ord och ledare
  • Manus till event och seminarier
  • Artiklar till magasin, nyhetsbrev och nativekampanjer
  • Framvagnstexter till årsredovisning

Vad kan vi skriva för er?

Varje ord väger lika tungt. Våra skribenter har en journalistisk bakgrund och därför är gedigen research, redaktionellt tilltal och storytelling våra självklara verktyg inom området skribenttjänster.

Vi skriver alltid målgruppsanpassade texter med tydligt uppsatta mål och syften. Ambitionen är att leverera ord som leder till handling. Texter som gör jobbet, som hjälper er att nå uppsatta mål och stärka både varumärket och den långsiktiga relationen till intressenterna. Vi hjälper er att sätta ord på just er verksamhet och har erfarenhet av att producera text inom vitt skilda ämnesområden och branscher.

447769520

H&M Group om Including & Diversity

I samband med Human rights day publicerade H&M Group denna film på sin LinkedIn-kanal där Annie Wu, Global Lead Inclusion & Diversity, beskriver sin roll och hur det är att vara en del av H&M Group. Produktion: Marczak Communications. Filmen med Annie Wu var först ut i en serie filmer där nyckelpersoner på H&M Group presenterar sig själva och sin roll.

368785577

"Bli lastbilschaufför!": film för TYA genom Talent Talk

Som ett led i en kampanj, som varumärkesbyrån Talent Talk gjorde på uppdrag av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd), producerade Mzk ett antal filmer. Syfte: göra lastbilschaufförsyrket mer attraktivt bland unga och nyansera synen på yrket. Målgrupp: ungdomar som ska välja gymnasielinje och yrkesväxlare. Effekt: kampanjen genererade 174 300 thruplays och hade en räckvidd på omkring en halv miljon personer.

333743546

"Inte ett vanligt blåljusprogram"

Casefilm för Storstockholms brandförsvars webbserie. Koncept och produktion: Marczak Communications. Åtta avsnitt producerades i syfte att öka brandsäkerheten, beskriva brandförsvarets verksamhet och öka stoltheten internt. Serien har haft över 200 000 tittare i digitala kanaler och blev nominerad till Swedish Content Awards 2019.

Rikshems års- och hållbarhetsredovisning 2019

Marczak Communications fick uppdraget av fastighetsbolaget Rikshem att projektleda och producera års- och hållbarhetsredovisningen 2019. Marczak Communications inledde med en strategisk workshop och stod sedan för koncept, projektledning, textproduktion, formgivning och korrektur – produktion från ax till limpa med andra ord.

403625733

Film om brandingenjörsyrket

Med gymnasieelever och unga vuxna som målgrupp producerades en film om brandingenjörsyrket i syfte att öka kunskapen om brandingenjörsyrket och därmed öka antalet ansökningar till brandingenjörsprogrammet i Luleå och Lund. Preliminära siffror visar att antalet ansökningar ökat med 26 respektive 39 procent till de båda programmen 2020. 10 000 personer såg trailern till filmen under de första 12 timmarna (organisk räckvidd) och de olika trailers som gjordes har delats flitigt i sociala kanaler.

374406529

Rekryteringsfilm Försvarshögskolan

Rekryteringsfilm i syfte att öka antalet sökande till Officersprogrammets militärtekniska inriktning. En viktig del i uppdraget var att öka andelen kvinnliga sökande. Resultatet blev dubbelt så många kvinnliga sökande jämfört med året innan. Kampanjen fick hög click-through-rate och många i den valda målgruppen valde efter att ha sett filmen att läsa mer. Den totala mängden kvinnor som anmälde sig till Officersprogrammet var den största mängden sedan programmets inrättande 2008 och uppgick till 20,9 procent.

334654745

Unicef för Akelius Foundations

På uppdrag av Unicef producerade Marczak Communications en film i syfte att visa hur Akelius Foundations finansiella bidrag till Unicef kommer till användning i praktiken. Målgrupp: omkring 1 000 anställda på Akelius, filmen visades vid ett internt event och fick mycket fint mottagande.

432575409

Samhällsinformation och internkommunikation

För vår uppdragsgivare Huddinge Samhällsfastigheter har vi producerat film med Huddinge kommuns invånare som målgrupp. Vi har även skrivit och formgivit en ny personalpolicy för den interna målgruppen samt producerat en broschyr om förebyggande åtgärder för att minska risken för skador, brand och inbrott i samhällsfastigheter och då främst skolor. Verksamhetsansvariga samt medarbetare på respektive verksamhet var primär målgrupp för trycksaken.