Vi erbjuder
  • Webbtexter
  • Pressmeddelanden
  • Copy till annonser i sociala kanaler
  • Vd-ord och ledare
  • Manus till event och seminarier
  • Artiklar till magasin, nyhetsbrev och nativekampanjer
  • Framvagnstexter till årsredovisning

Vad kan vi skriva för er?

Varje ord väger lika tungt. Våra skribenter har en journalistisk bakgrund och därför är gedigen research, redaktionellt tilltal och storytelling våra självklara verktyg inom området skribenttjänster.

Vi skriver alltid målgruppsanpassade texter med tydligt uppsatta mål och syften. Ambitionen är att leverera ord som leder till handling. Texter som gör jobbet, som hjälper er att nå uppsatta mål och stärka både varumärket och den långsiktiga relationen till intressenterna. Vi hjälper er att sätta ord på just er verksamhet och har erfarenhet av att producera text inom vitt skilda ämnesområden och branscher.

519135861

Skogskyrkogården 100 år, film för Stockholm Stad

När Skogskyrkogården strax söder om Stockholm upptogs på Unescos världsarvslista 1994, ansågs det oerhört unikt. En modern begravningsplats som världsarv! 2020 fyllde platsen 100 år, och vi på Mzk fick det ärofyllda uppdraget att producera filmen som hyllar världsarvet. Filmen visas både på Stockholms stads webbplats och i anslutning till en utställning ute på Skogskyrkogården. Precis som världsarvet garanteras skydd och vård för all framtid, är syftet att filmen ska locka gamla och nya besökare till platsen under lång tid framöver. Via länken ovan kan ni se en trailer till filmen.

Digitalt öppet hus på brandstation

När pandemin kom fick Storstockholms brandförsvar ställa om till digitalt Öppet hus istället för fysiskt. Mzk stöttade med livesändning från Kista brandstation hösten 2020. Interaktivitet i form av frågor till brandmännen och likes var hög i målgruppen barn 5-12 år. 2021 gjorde vi samma sak från Åkersberga brandstation men förinspelade en öppet hus-film som sändes på Facebook. Mzk projektledde, filmade och regisserade båda tillfällena. Syftet med Digitalt öppet hus är att yngre målgrupper får inblick i arbetet på en brandstation och kan sprida kunskap om brandsäkerhet.

Nordlos hållbarhetsredovisning

Två år i rad har vi fått förtroendet att producera och projektleda it-företaget Nordlos hållbarhetsredovisning. Ett gediget arbete där vi stått för koncept, projektledning, textproduktion, formgivning och korrektur i tätt samarbete med Nordlo. Hållbarhetsredovisningen produceras på tre språk och är ett lika viktigt verktyg externt som internt på Nordlo. 

510245380

8 filmer för Länsstyrelsen om unga och skärmar/spelande

På uppdrag av Kunskapskraft och media fick Mzk under hösten 2020 i uppdrag att producera 8 filmer om ungas användning av skärmar, spel och spel om pengar. Filmerna är en del i ett kunskapsstöd som Länsstyrelserna i Sverige erbjuder till föräldrar och andra som pratar med barn och unga om ämnet skärmar och spel. Hela kampanjen syftar till att öka kunskapen om spelande för att kunna motverka framtida spelberoende, bland annat med spel om pengar. Ovan visas en av flera sociala medier-trailers i kampanjen. Samma fick gick även som bioreklam på Filmstadens biografer årsskiftet 2021-2022.

Dokumentärfilm

I den egna verksamheten Marczak Film producerar Emil dokumentärer och serier som pitchas till tv-kanaler och streamingtjänster. I december 2021 hade dokumentären Frivillig vid fronten premiär på SVT. En dokumentär där Emil tillsammans med Lars Lyrefelt har följt två svenska frivilligsoldater, Soran och Tony, som har rest till den livsfarliga frontlinjen i norra Irak för att bekämpa IS. Egenproducerade ”Walking with the tall whites”, baserad på bokserien "Millennial hospitality” av Charles James Hall, bl a på Amazon Prime har haft två miljoner unika strömningar. I ”Baltic Anomaly” följer vi Ocean X Team på deras upptäckaräventyr till allt från Karibiska havet till Östersjöns botten.

Moderator, eventredaktör och eventproduktion

Vi jobbar också med att skapa event. Under flera år har Mzk producerat innehåll till tidningen Chefs evenemang Chefdagen, Årets Chef och seminarier i Almedalen. Sara gör även moderator-uppdrag. När coronapandemin bröt ut köpte vi utrustning för att kunna erbjuda enklare livestreamingar och interna konferenser som vi sänder från vår studio på Upplandsgatan. Vid större event, som när vi på uppdrag av KF/Vi Media producerade Änglamarkspriset hösten 2021 från ax till limpa, tar vi hjälp av teknikbolag/eventbyrå för att skala upp teamet med rätt kompetens. Vi hjälper även Breakit som event-redaktör genom att formulera vinklar och programsätta deras flaggskeppsevent Scaleup day. 

"Min väg till förskolan": 3 filmer för Sefif genom KKM

På uppdrag av Kunskapskraft och media, KKM, producerade Mzk tre filmer för Sefif i syfte att attrahera nyanlända, och andra som står utanför arbetsmarknaden, att söka sig till arbete inom förskolan. I filmerna får vi möta tre kvinnor med ursprung från tre olika länder. De berättar om hur det är att arbeta i den svenska förskolan och om sin väg dit. Filmerna är textade på flera språk och är en del av utbildningsplattformen ”Vägen till förskolan” som Sefif lanserade 2022.

Rikshems års- och hållbarhetsredovisning 2021

Fastighetsbolaget Rikshem har gett oss på Mzk förtroendet att stötta med produktionen av års- och hållbarhetsredovisningen fyra år i rad. Varje år inleder vi processen med en strategisk workshop och står därefter för koncept, projektledning, textproduktion, formgivning och korrektur. Givetvis i tätt samarbete med hållbarhetskonsult och Rikshem själva. Rikshem har vi även hjälpt med sändning av interna konferenser, webbcopy och filmproduktion.