Vi erbjuder
  • Webbtexter
  • Pressmeddelanden
  • Copy till annonser i sociala kanaler
  • Vd-ord och ledare
  • Manus till event och seminarier
  • Artiklar till magasin, nyhetsbrev och nativekampanjer
  • Framvagnstexter till årsredovisning

Vad kan vi skriva för er?

Varje ord väger lika tungt. Våra skribenter har en journalistisk bakgrund och därför är gedigen research, redaktionellt tilltal och storytelling våra självklara verktyg inom området skribenttjänster.

Vi skriver alltid målgruppsanpassade texter med tydligt uppsatta mål och syften. Ambitionen är att leverera ord som leder till handling. Texter som gör jobbet, som hjälper er att nå uppsatta mål och stärka både varumärket och den långsiktiga relationen till intressenterna. Vi hjälper er att sätta ord på just er verksamhet och har erfarenhet av att producera text inom vitt skilda ämnesområden och branscher.

519135861

Skogskyrkogården 100 år, film för Stockholm Stad

När Skogskyrkogården strax söder om Stockholm upptogs på Unescos världsarvslista 1994, ansågs det oerhört unikt. En modern begravningsplats som världsarv! 2020 fyllde platsen 100 år, och vi på MZK fick det ärofyllda uppdraget att producera filmen som hyllar världsarvet. Filmen visas både på Stockholms stads webbplats och i anslutning till en utställning ute på Skogskyrkogården. Precis som världsarvet garanteras skydd och vård för all framtid, är syftet att filmen ska locka gamla och nya besökare till platsen under lång tid framöver. Via länken ovan kan ni se en trailer till filmen.

Skål! Ölfilmer för Sveriges Bryggerier

På uppdrag av Sveriges Bryggerier och Kunskapskraft och media producerade vi tre filmer i syfte att sprida kunskap och väcka intresse för bryggeribranschen. Vi besökte tre olika bryggare som visar upp det fina hantverk som ölbryggning innebär. Filmerna visades på sociala medier under sommaren 2022 och sågs av omkring 350 000 personer. Filmerna skapade önskvärd interaktion och intresse inför Ölets dag den 20 juli. Här kan den långa versionen av filmen från bryggeriet Nils Oscar i Nyköping ses. Vi gjorde även filmer från Åbro i Vimmerby och Dugges i Göteborg. 

Nordlos hållbarhetsredovisning

Två år i rad har vi fått förtroendet att producera och projektleda it-företaget Nordlos hållbarhetsredovisning. Ett gediget arbete där vi stått för koncept, projektledning, textproduktion, formgivning och korrektur i tätt samarbete med Nordlo. Hållbarhetsredovisningen produceras på tre språk och är ett lika viktigt verktyg externt som internt på Nordlo.

510245380

Filmer för Länsstyrelsen om unga och skärmar/spelande

På uppdrag av Länsstyrelsen producerade MZK vintern 2020-2021 åtta filmer om ungas användning av skärmar, spel och spel om pengar. Filmerna är en del i ett kunskapsstöd som Länsstyrelserna i Sverige erbjuder till föräldrar och andra som pratar med barn och unga om ämnet skärmar och spel. Hela kampanjen syftar till att öka kunskapen om spelande för att kunna motverka framtida spelberoende, bland annat med spel om pengar. Ovan visas en av flera sociala medier-trailers i kampanjen. Två av filmerna visas även som bioreklam på Filmstadens biografer höstlov och jullov 2021 och 2022.

Dokumentärfilm

I den egna verksamheten Marczak Film producerar Emil dokumentärer och serier som pitchas till tv-kanaler och streamingtjänster. I december 2021 hade dokumentären Frivillig vid fronten premiär på SVT. En dokumentär där Emil tillsammans med Lars Lyrefelt har följt två svenska frivilligsoldater, Soran och Tony, som har rest till den livsfarliga frontlinjen i norra Irak för att bekämpa IS. Egenproducerade ”Walking with the tall whites”, baserad på bokserien "Millennial hospitality” av Charles James Hall, bl a på Amazon Prime har haft två miljoner unika strömningar. I ”Baltic Anomaly” följer vi Ocean X Team på deras upptäckaräventyr till allt från Karibiska havet till Östersjöns botten.

Moderator och event

Vi jobbar också med att skapa event. Under flera år har MZK producerat innehåll till tidningen Chefs evenemang Chefdagen, Årets Chef och seminarier i Almedalen. Vi gör även moderator-uppdrag. När coronapandemin kom utökade vi vårt erbjudande till att erbjuda livestreamingar och digitala konferenser som vi sänder från vår studio eller i större abonnerade lokaler. Vid större event, som när vi på uppdrag av KF/Vi Media producerade Änglamarkspriset 2021 och 2022 från ax till limpa, eller Rikshems interna tvådagarskonferens för 300 personer, skalar vi upp teamet med teknik- och eventbyråer som vi samarbetar med. Vi har även hjälpt Breakit med att programsätta deras flaggskeppsevent Scaleup day 2021 och 2022.

Min väg till förskolan: filmer för Sefif genom KKM

På uppdrag av Kunskapskraft och Media, KKM, producerade MZK tre filmer för Sefif i syfte att attrahera nyanlända, och andra som står utanför arbetsmarknaden, att söka sig till arbete inom förskolan. I filmerna får vi möta tre kvinnor med ursprung från tre olika länder. De berättar om hur det är att arbeta i den svenska förskolan och om sin väg dit. Filmerna är textade på flera språk och är en del av utbildningsplattformen och kampanjen ”Vägen till förskolan” som Sefif lanserade 2022.

Kundtidning och årsredovisning för Huge

MZK är Huge Bostäders kommunikationsbyrå. Vi har ett brett uppdrag där vi producerar både kundtidning, års- och hållbarhetsredovisning, filmer, kampanjer till sociala medier och andra löpande kommunikationstjänster.
Tidningen Värden ges ut fyra gånger per år till de 8 000 hyresgästerna och vi på MZK står för produktionen från idémöte till trycklämning – textproduktion, grafisk form, redaktörskap, projektledning, samordning av tryck och distribution. Tidningen syftar till att stärka relationen mellan Huge, deras kunder och alla som bor och verkar i deras områden. Tidningen finns även att läsa digitalt om du klickar på bilden ovan.