Huge Bostäder

Helhetsleverantör med brett uppdrag 

Huge Bostäder är ett fastighetsbolag som ägs av Huddinge kommun. MZK är Huge Bostäders kommunikationsbyrå, vilket betyder att vi löpande stöttar med olika typer av kommunikationsinsatser. Vi har ett nära samarbete där Huge använder MZK som en förlängning av den egna kommunikationsavdelningen och löpande beställer stora som små insatser inom kommunikation. Återkommande är kundtidningen Värden, års- och hållbarhetsredovisning, film, kampanjer till sociala medier, textproduktion och webbpublicering. 


Kundtidningen Värden

Värden ges ut fyra gånger per år till de 8 000 hyresgästerna. MZK står för produktionen från första idémöte till trycklämning – redaktionsmöte, textproduktion, foto, grafisk form, redaktörskap, projektledning, samordning av tryck och distribution. Tidningen finns även att läsa digitalt i en tillgänglighetsanpassad version. Syftet med Värden är att stärka relationen till Huges kunder och alla som bor och verkar i Huges områden genom berättelser, tips och råd. Flera synergier finns mellan Värden och andra kommunikationskanaler, som till exempel sociala medier och Huges webbplats.  

Den senaste läsarundersökningen visade bland annat det starka bandet mellan läsarna och Värden. Över 80 procent av enkätdeltagarna uppgav att de brukar läsa eller bläddra i tidningen när den kommer. Läsarna tycker att språket i tidningen är lätt att förstå och att de får bra information om vad som händer och planeras. En majoritet tycker också att Värden är trovärdig, ”ger en positiv känsla av gemenskap” och ger ”insikt om förväntningar på mig som hyresgäst”.

Års- och hållbarhetsredovisning

Huges års- och hållbarhetsredovisning presenterar helheten och bredden i Huges verksamhet. MZK ansvarar för idé, projektledning och produktion. Årsredovisningen är även Huges verksamhetsberättelse och innehåller, förutom ekonomiskt resultat i form av resultat- och balansrapport samt hållbarhetsarbetet och dess måluppfyllnad även en redaktionell framvagn med intervjuer och reportage. Den färdiga produkten används frekvent som en utförlig presentation av Huge i helhet.  Läs den online här! 


"Sen 2022 är MZK vår upphandlade kommunikationsbyrå. De producerar både vår kundtidning och års- och hållbarhetsredovisning där de bland annat ansvarar för redaktörskap, textproduktion och grafisk form. Vi har ett väldigt bra samarbete med MZK och kan varmt rekommendera dem."

– Anders Sundqvist,
kommunikationschef Huge


Hur kan vi hjälpa er?