Länsstyrelsen

Filmserie – om unga och spel

Länsstyrelserna i Sverige har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med att förebygga spelproblem och psykisk ohälsa kopplat till spelberoende. Som ett led i detta togs ett kunskapsstöd fram till föräldrar och vuxna som möter barn och unga i sin yrkesroll. MZK stod för produktionen av åtta filmer, medan Kunskapskraft & Media tog fram handledning och diskussionsmaterial. Kunskapsstödet finns tillgängligt kostnadsfritt på Länsstyrelsernas hemsidor under Spel om pengar.


Utmaningen

Många vuxna är oroliga för barn och ungas dataspelande. Det finns ett samband mellan att spela dataspel och att ha problem med spel om pengar. Det finns en stor skam och osäkerhet hos många föräldrar kring de här frågorna, och utmaningen låg i att hitta en tonalitet som passade för att lyfta den här typen av problem, för en bred målgrupp med olika bakgrund och livssituation.

Hur vi gjorde

I syfte att filmerna skulle tilltala en bred målgrupp hölls regelbundna möten med beställare och experter från hela landet, för att säkra den röda tråden och att kommunikationsinsatserna strävade mot det gemensamma målet. 

Igenkänning och humor blev nyckelorden i skapandet av filmerna; från manusproduktion till casting, inspelning och redigering. Fyra filmer producerades för föräldrar med yngre barn (8-12 år) och fyra anpassades till föräldrar med äldre barn (13-18 år). Filmerna, som är en till fyra minuter långa, skildrar olika vardagssituationer och kan användas som diskussionsunderlag. Manus skrevs på ett sådant sätt att alla ska kunna känna igen sig i någon av situationerna, och att man genom att lära känna de olika karaktärerna kan ta till sig materialet även i de filmer där igenkänningen inte är som högst. Då har vi också använt humor som verktyg för att engagera.

Vid sidan av filmerna skapades även en handledning för användning av filmerna, en digital presentation och en broschyr riktad till föräldrar med fakta, tips och stöd. Filmerna textades och både filmerna och broschyren översattes till åtta olika språk.

Resultat

Genom spridning till framför allt föräldrar i grupp har frågan om ungas spel- och skärmvanor hamnat högt upp på agendan i flera regioner. Tack vare kontakt med andra organisationer och myndigheter har diskussionen om ungas spelande fått ökad spridning, läs mer om det här

Korta filmversioner anpassade för sociala medier har delats i flera sociala medie-kanaler för att leda trafik till de respektive Länsstyrelsernas webbplatser där all samlingsinformation finns kring ämnet, exempelvis denna. Länsstyrelsen har inte gjort någon kvantitativ mätning av kommunikationsinsatsen.

Två av filmerna har distribuerats på flera av Filmstadens och Svenska Bios biografer runt om i landet under höstlov och jullov två år i rad. 

 

Nyfiken på hur MZK
kan hjälpa er?